Hoitava Hengitys -luennot perehdyttävät Hoitava Hengitys -menetelmään ja sen pohjana olevan Buteyko-menetelmän perusperiaatteisiin. Luentoja voi tilata erilaisiin yhdistysten tapahtumiin sekä työpaikoille henkilöstön koulutus- tai Tyhy-päiviin. Luento voi olla yleinen Hoitava Hengitys -luento, tai se voidaan räätälöidä kohderyhmien mukaan.

ESIMERKKEJÄ HOITAVA HENGITYS -LUENNOISTA KOHDERYHMITTÄIN:

  • Lapsen Hoitava Hengitys (pienten lasten vanhemmat, lasten parissa toimivat). Alla luennon tarkempi esittely.
  • Apua astmaan Hoitavasta Hengityksestä (astmasta tai muista hengityselinsairauksista kärsivät).
  • Paranna untasi Hoitavalla Hengityksellä (unihäiriöistä, kuorsauksesta tai uniapneasta kärsivät).
  • Vauhtia kuntoremonttiin Hoitavasta Hengityksestä (erilaiset laihdutus- ja kunnonkohotusryhmät).
  • Stressin ja mielen hallintaa Hoitavalla Hengityksellä (stressin oireista ja jännittämisestä kärsivät).

Lapsen Hoitava Hengitys -luento

Lapsen Hoitava HengitysHengitystavalla on väliä – erityisesti lapsen hengitystavalla. 

Oikea hengitys on erityisen tärkeää lapselle, koska sillä on suuri merkitys hänen koko loppuelämänsä terveydentilaan.  

”Voi, kunpa olisin tiennyt tämän jo lapsena!” Näin huokaavat useimmat Hoitava Hengitys Seminaariin tai -kurssille osallistuneista.

 

Kenelle?

Lapsen Hoitava Hengitys -luento on suunnattu pienten lasten vanhemmille, lasta odottaville sekä odottamisesta vasta haaveileville.

Luennolta saavat arvokasta tietoa ja ammatillista lisäosaamista myös kaikki lasten parissa työskentelevät.

Luentoa voi tilata esim. äitiryhmien, vanhempainyhdistysten ja perhekerhojen kokoontumisiin sekä työpaikoille.

Katso tästä linkistä luennon esite: Lapsen Hoitava Hengitys – luento esite

Miksi?

Koska oikea hengitystapa on niin tärkeä kasvavan lapsen hyvinvoinnin kannalta, kaikkien tulisi saada siitä tietoa. Jo pienillä muutoksilla voi saada merkittäviä parannuksia lapsen terveyteen.

Niin lapsen kuin aikuisenkin elimistön hapensaanti häiriintyy, mikäli hengitysvolyymi on liian suurta. Liian suuri hengittäminen poistaa elimistöstä liikaa hiilidioksidia, jolloin happimolekyylien irtaantuminen verestä vaikeutuu. Tästä seuraa elinten ja kudosten hapenpuute.

Mikäli aivot kärsivät hapenpuutteesta, seurauksena on mm. levottomuutta, unihäiriöitä, keskittymiskyvyn puutetta, ärtymystä ja jännittyneisyyttä.

Suun kautta hengittäminen häiritsee lapsen kasvojen luuston oikeaa muodostumista. Virheellisesti muodostunut luusto vaikuttaa ihmisen koko loppuelämään – vaikutukset ovat sekä fysiologisia että esteettisiä. Lapsena se tarkoittaa mm. hampaiden vinoutumista ja niiden mahdollisesti vuosikausia kestäviä oikomishoitoja. Virheellisesti muodostuneet leuat ahtauttavat ilmateitä, josta seuraa unihäiriöitä, levottomuutta, keskittymiskyvyn puutetta sekä lukuisia muita ongelmia. Vaikka esteettisyys on toissijaista terveyden rinnalla, on hyvä tietää, että lapsuuden ajan hengitystavalla on merkitystä myös ihmisen ulkonäköön.

Kuorsaus ja uniapnea ovat useimmiten vasta keski-ikäisten vaivoja, mutta näistä vaivoista kärsivät nykyään yhä enemmän myös lapset. Vaikka ongelmat alkaisivatkin vasta keski-iässä, vaivojen syntyperä voi olla kaukana lapsuudessa – väärässä hengitystavassa.